Keresés a honlapon
Dunaharasztiban is csoport
2019.12.26.

Dunararasztiban a Csillagfény Gyógyközpontban is havi rendszerességgel tartunk családállításokat. Bejelentkezés: telefonon a 06-70-378-8539
e-mailen: info@csillagfenykozpont.hu Varga Anikónál
KISKUNFÉLEGYHÁZÁN IS CSOPORT!
2019.05.16.

2019. májustól KISKUNFÉLEGYHÁZÁN is hvi rendszerességgel csoportos családállításokat tart Kiss Katalin család- és szervezetállító, bejelentkezés az Időpontoknál.
Egyéni családállítás
2019.05.16.

BUDAPESTEN folyamatosan kérhető időpont egyeztetéssel. Bejelentkezés: 30/209 4878 vagy avventurinstudio@gmail.com elérhetőségeken lehet. 2020 év elején Kiskunfélegyházán is lesz lehetőség egyéni családállítás kérésére.
EGYÉNI Családállítások foylamatosan!
2020.10.27.

BUDAPEST, DUNAHARASZTI, KISKUNFÉLEGYHÁZA helyszíneken az egyéni családállítások is folyamatosan kérhetőek időpont egyeztetések alapján. Tel.: 06 30 209 4878

A család- és rendszerfelállítás mai módszerének kialakulásáról

Családfelállítással azóta foglalkozik az emberiség, amióta létezik. Az ősök tisztelete és elismerése különböző formákban létezett, és létezik a mai napig is olyan társadalmakban, ahol még fellelhetőek az ősi kulturális szokások, és persze ott is fellelhetők az ősök tiszteletének nyomai, ahol már lazultak a népszokások...
A családállítás alaptételeire még a Bibliában is találunk utalást a negyedik parancsolatban: "Atyádat és anyádat tiszteld!"

Emberi kapcsolataink közül első az, mely szüleinkhez fűz. Az életünket és felnövekedésünket - úgy, ahogy - nekik köszönhetjük. A szülői felelősség és a gyermeki tisztelet egymástól elválaszthatatlan. A családállításban sokat emlegetett tisztelet szó a dolgok tényszerű tudomásul vételére utal, minden ítélkezéstől mentesen. "Ne ítélj, hogy ne ítéltess!"

A magyar nyelvet élve és használva, népi bölcsességünk közmondásai is utalnak a családfelállítás jelentőségére:

„Nem esik messze az alma a fájától.” „Nézd meg az anyját, vedd el a lányát.”

A módszer a múlt század közepe tájékától kezdett el kikristályosodni korunk Európájában.
A családfelállítás többféle irányzatból és több neves terapeuta egy évszázados munkája által sűrűsödött össze egy meghatározott módszerré, nem nélkülözve persze az ősi hagyományokat. Virginia Satir az egyik legjelentősebb előfutára, hacsak nem a magalapozója a családfelállítás jelenlegi módszerének. Virginia Satir (1916-1988) amerikai családterapeuta 1951-ben foglalkozott először egy egész családdal egységként, úgy, hogy a család összes tagja jelen volt a terápián.Vigia Satir terápiás munkája során a családnak visszamenőleg 3 generációját vizsgálta meg. Munkájának egyik célja, hogy visszaépítse a kliens önbecsülését, és megmutassa, hogyan lehet az ifjúkori traumának megélt eseményeket úgy megítélni a kliens szemszögéből, hogy az a későbbiekben erőforrássá alakuljon a múltban való leragadás helyett páciense számára. Ezzel az ítélkezésre fordított energia teremtő erőforrássá alakulhat át.
A módszer jelenlegi, azóta is dinamikusan fejlődő formájában Hellinger féle családfelállítás néven vált világszerte ismertté az 1995-től.A módszer „európai névadója”, Bert Hellinger (1925- jelenleg is) 1952-ben már pappá szentelve érkezett a Dél-afrikai Unióba. 16 éven keresztül dolgozott a zuluk között, mint misszionárius, plébános és egy bennszülött iskola igazgatója és tanítója. Itt figyelte meg, hogy a természeti népek számára mennyire fontos és jelentőségteljes az ősök szeretete és tisztelete. Hellinger 1964-ben találkozott a csoport-dinamikus önismeret fejlesztéssel, majd pszichoanalitikus képzésen vett részt, majd újabb és újabb módszereket tanult, amelyeket beépített terápiás munkájába. (Csoportdinamika, ősüvöltés-terápia, tranzakció analízis (TA), hipnoterápia), majd 1971-ben kilépett a szerzetesrendből.

A Bert Hellinger a mostanra már kiforrt családfelállítás módszerével való munkát az 1980-as évek elejétől kezdte el. Kialakította a családfelállítás módszerének új, „hellingeri” formáját, amely után manapság már világszerte nagy érdeklődés mutatkozik az élet minden területén. A pszichoterápiában, a pszichoszomatikus gyógyászatban, az életvezetési, nevelési és szervezeti tanácsadásban, illetve a legtágabb értelemben vett lélekgondozásban is igénybe veszik a módszert.

Hellinger írta le elsőként a tapasztalatait arról, hogy a család, mint egy nagy közösség, állandó egyensúlyra törekszik. Hellinger azt tapasztalta, hogy „hetedíziglen” visszahatnak az ősök a jelenünkre.

Hellinger figyelte meg az újkori Európában először, majd leírta, hogy milyen törvényszerűségek szerint működik ez a családi lélek.

A családban uralkodó törvényszerűségek:

Odatartozás törvénye: mindenki hozzátartozik ehhez a családi energiarendszerhez, aki a családba beleszületett, ide értve minden fogant életet. Egy-egy családi energiarendszerhez, vagy erőtérhez tartoznak a családtagok szerelmei, párkapcsolatai is, beleértve azok minden fogant, közöttük a meg nem született gyermekeket is.
Kiegyenlítődés törvénye, vagy más néven az adok-kapok egyensúlya: a család közös lelkiismerete úgy viselkedik, hogy ha valakivel a család érzése szerint súlyos jogtalanság történik, azt valamely utód megpróbálja helyrehozni. Úgy fog viselkedni, érezni, mint az a személy, akivel a "jogtalanság" történt. Így alakulhat ki, hogy valaki nem érti, miért nem tudja a saját életét élni, miért idegen számára a saját élete. Ezt a jelenséget később sorsösszefonódásnak nevezték el.

A következő nagyon fontos törvény a harmadik, a hely törvénye: előbb van az, aki az életet adja, és utána következik az, aki kapja. Aki az életet adja az a NAGY, aki kapja, az a KICSI. A testvérek közül az van előbb, aki időben először érkezik az életbe. A sorrend, hogy kinek hol a helye, nem felcserélhető. Ha valaki valamilyen oknál fogva a „saját helyét elhagyva belép egy másik családtag helyére”, az egyensúlytalanságot hoz létre.

A legerőteljesebben szüleink és nagyszüleink szintje hat ránk. A családi közösség olyan, mint egy közös erőtér, energiatenger: a család minden tagja, a család összes őse, tehát a klán minden tagja kapcsolatban áll egymással. Mintha a családi közösségnek lenne egy mindannyiukat átölelő lelki-lelkiimereti közössége.Erre a közvetlenül nem mérhető közös kapocsra, összetartó erőre a modern tudományban Rupert Sheldrake adott magyarázatot. Sheldrake elmélete szerint ez egy energiamező, melynek köszönhetően az egyedek, ill. az egyének a távolból is „tudnak egymásról”. Hogy ez az egymásról való tudás létezik, arról sokunknak van saját tapasztalata.

Sheldrake mindezt számos, a nyugati tudomány kritériumainak is megfelelő kísérlettel bizonyította (ő morfogenetikus mezőknek nevezi az összetartozó élőlények közötti láthatatlan hálót). 2003-ban a Wieslochban tartott Első Nemzetközi Családállítás és Rendszerállítás Konferencián Hellinger és Sheldrake egyetértettek abban, hogy ugyanazzal a jelenséggel dolgoznak.

Példák a családrendszerekben elkövetett „törvénysértésekről”

A legtöbb esetben a családból kitagadják azokat, akik a családi lelkiismereti normák ellen vét, rosszat tesz, pl.: a gyilkosok, házasságtörők, szülői áldás nélkül házasodó gyermekek, bűnözők.

A család megpróbál nem tudomást venni azokról a családtagokról, akihez (nagy) fájdalom fűződik. Egy korán meghalt vagy netán halva született, elvetélt gyerek, korán elhalt házastárs, vagy egy öngyilkosságot elkövetett családtag.

Milyen típusú problémákra lehet hatásos a módszer?

- nem működnek a kapcsolatai (házastárs, gyermek, szülő, testvér, egyéb rokoni szálak sérültek), ide érve mindenféle párkapcsolati problémát
- nem tudja kimutatni az érzéseit
- nem tudja elsajátítani a férfi vagy női szerepet, sexuális problémák, ide értve az identitászavart is
- elutasítja vagy elkerüli a pénzt, nem talál munkát, vállalkozása nem hozza meg a várt sikert
- (többedik) házassága futott zátonyra
- terhessége(i) vetéléssel végződik, hiába küzdenek évek óta gyermekért
- úgy érzi, hogy a párkapcsolata nem kielégítően működik
- túlsúlyától nem tud megszabadulni
- munkahelyi konfliktusok
- nem tud elszakadni a szüleitől, vagy nem tudja lezárni a régi kapcsolatát vagy esetlegesen egy elengedési problémákkal küzd
- allergia, rövidlátás, vagy bármilyen betegség, beleértve a daganatokat is
- viselkedési- vagy tanulási zavarok, gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt
- problémák a karrierben, munkában
- önbizalomhiány
- és még számtalan más lehetőség…

Vissza az előző oldalraMég nincs szöveg...